Ūkio dydis

Moderatoriai: Mama Smilga, dage, saulius

Re: Ūkio dydis

Standartinė saulius » Ant Gru 30, 2014 7:09 pm

Būtent. Didelis ūkis - ne tam, kad viskas būtų panaudota, bet tam, kad išliktų kuo didesni natūralios gamtos plotai tarp intensyvesnės žmonių veiklos zonų. Jeigu nuosavybėj turi hektarą, visada yra galimybė, kad šalia tavęs įsikurs kitas hektarininkas. O jeigu turi šimtą, šalia tikrai niekas neįsikurs.
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
 
Pranešimai: 8592
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2008 3:02 pm

Re: Ūkio dydis

Standartinė saulius » Šeš Sau 10, 2015 7:57 pm

Va duomenys iš XVIII a. Rusijos baudžiauninkų ūkių. Įdomus gyvulių satykis.
Так, в Кашинском у. Тверской губ. в 70-х годах XVIII в. каждый крестьянин-тяглец, по свидетельству В. Приклонского, имел 1 лошадь, 2 коровы или корову и телицу, две овцы, одну свинью, де­сять кур. Козы встречались редко. В 80-х годах нормальный ("средствен­ный") крестьянин Корчевского, Калязинского, Вышневолоцкого и Старицкого уездов той же губернии имел двух лошадей, двух коров, двух овец и одну свинью (и 5—8 кур). В Ржевском уезде однотяглый крестьянин имел столько же лошадей, коров и свиней, но чуть больше овец (3 овцы). В Краснохолмском у. тот же " средственный" крестьянин отличался лишь тем, что у него было 3—4 свиньи. А в Новоторжском у. кроме двух ко­ров, как правило, был еще подтелок. В Бежецком у. помимо двух лоша­дей, двух коров средний крестьянин имел еще подтелка (или телицу), двух свиней, но одну овцу. В Весьегонском у. типичный крестьянский хозяин имел лишь одну лошадь (но две коровы, две овцы, одну свинью и 5—6 кур). Уровень обеспеченности скотом в Тверской губернии ниже всего был в Осташковском у. Здесь средственный мужик имел одну лошадь, одну корову, одну-две овцы, одну свинью и до пяти кур. Наоборот, уровень вы­ше среднего был в Зубцовском уезде (три лошади, три коровы, две овцы, две свиньи, одна коза и до 10 кур).

По Московской губернии есть данные по Можайскому уезду. Здесь средственный крестьянин имел две лошади, две коровы, четыре овцы и одну-две свиньи. В южных уездах, вероятнее всего, скота было больше. А там, где земля и покосы скудны, — меньше. В частности, по Богородицкому уезду наблюдатель отметил очень низкую обеспеченность лошадьми: одна лошадь на две мужские души, "а инде на три души", то есть на тягло одна лошадь, а иногда 0,7 лошади. В Рузском уезде это обеспеченность бедно­го крестьянина (одна лошадь, одна корова и две-три овцы). Богатые кре­стьяне этого уезда (да, видимо, и губернии) имели до 8 лошадей, до 10 ко­ров, до 15 овец и по четыре свиньи.

Во Владимирском уезде в 60-х годах помещичьи и дворцовые крестьяне имели от одной до трех лошадей, одну корову, от двух до пяти овец, две-три свиньи. У бывших монастырских (экономических) крестьян было от двух до четырех лошадей, по три-пять коров, три-пять свиней, от пяти до десяти овец, по одной-две козы. У зажиточных бывало и более десяти ло­шадей, более пяти коров и т.д."*1* В Переяславль-Залесском уезде уровень численности домашнего скота примерно тот же. Монастырские и государст­венные крестьяне имели здесь "каждаго рода по пять и более голов скота. У помещичьих крестьян "по неимуществу и бывает по две и по три лошади, тож и рогатого скота, овец и свиней.

В районах по границе нечерноземной и черноземной зон уровень ското­водства не выше. В Рязанской провинции в 60-х годах помещичий "несемь-янистой крестьянин" имел две лошади, одну корову, 5—6 овец и 5—6 свиней. В Калужской провинции у помещичьих крестьян на тягло (т.е. два работника: 1 мужчина, 1 женщина) приходилось по две лошади, одной-две коровы, четыре овцы и одной свинье.
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
 
Pranešimai: 8592
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2008 3:02 pm

Re: Ūkio dydis

Standartinė saulius » Šeš Sau 10, 2015 8:24 pm

O pas laisvus valstiečius skaičiai jau kitokie:
В Орловской провинции у государственных крестьян было от 10 до 30 овец, десять свиней на двор. В Елецкой провинции "некото­рые" (зажиточные) крестьяне имели до 15—20 лошадей, 5—6 коров, 20— 30 овец и 15—20 свиней. По расчетным данным, сделанным в 1784 г. по Курской губернии, уровень содержания скота у государственных крестьян был следующим. Зажиточные имели в среднем на двор по 10 лошадей, 10 коров, 10 овец и 50 свиней, у средних — по 5 лошадей, 5 коров, 5 овец и 25 свиней, у бедных — по 2 лошади, одной корове, 5 овец и 10 свиней. Уровень скотоводства у помещичьих крестьян губернии был существенно ниже — в среднем на двор по 3 лошади, 3 коровы, 10 овец и 15 свиней. В Ливенском уезде Воронежской губернии, по описанию 1781 года, у зажи­точных земледельцев были настоящие табуны лошадей (до 60 голов), стада ро­гатого скота (до 60 голов) и овец (до 300 голов). В Калитвенском уезде чис­ленность рогатого скота доходила до 50, 100 и 200 голов, а овец от ста и до тысячи голов. В Острогожском уезде рогатого скота зажиточные имели по 15, 20 и 30 голов, а овец по 200, 500, тысяче голов, а у некоторых по полторы тысячи голов. Во дворах среднего достатка было по 5, 10 и 15 голов рогатого скота и по 50—100 овец.

Tai mes ne tik iki laisvų valstiečių netempiam, bet retas ir iki baudžiauninko... :mrgreen:
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
 
Pranešimai: 8592
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2008 3:02 pm

Re: Ūkio dydis

Standartinė Mama Smilga » Šeš Sau 10, 2015 11:10 pm

Arklių nuo dviejų iki 20. Nu, dabar tai keičia traktorius.
Bet kitko tai galingai. Viena karvė - tai skaitėsi skurdas, tik pas bešeimius dar pateisinama. Šeima ne mažiau dviejų laikė, pasirodo. Ir teliuką. Avių mažiausiai 2- 4 (gubernijose skirtingai), kiaulių mažiausiai 1- 2, vištų mažiausiai 5- 10.
Apie laisvus ir pasiturinčius valstiečius baisu ir rašyt. Dabar žmonės neapeitų tiek - išlepę, gerbūvį matuoja laiku, kurį gali praleisti prie zombiadėžės.
Mama Smilga
 
Pranešimai: 1831
Užsiregistravo: Tre Bal 06, 2011 12:48 am

Re: Ūkio dydis

Standartinė saulius » Šeš Sau 10, 2015 11:30 pm

Nu, reikia suprast, kad šeimos buvo daugiavaikės tais laikais. Samdinių valstiečiai lyg neturėjo tais laikais, nežinau tiksliai. Bet ir rašo, kad dirbo vasarą žiauriai. Vidutiniškai po 10 karvių - labai galingai.
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
 
Pranešimai: 8592
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2008 3:02 pm

Re: Ūkio dydis

Standartinė saulius » Šeš Sau 10, 2015 11:33 pm

Tai iš mūsų chebros tik vienas Povilas gali laikyt save laisvu valstiečiu - žemdirbiu. Visi kiti arba baudžiauninkai, arba "ekogyventojai", arba iš viso nežinia kas :).
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
 
Pranešimai: 8592
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2008 3:02 pm

Re: Ūkio dydis

Standartinė saulius » Šeš Sau 10, 2015 11:51 pm

Dar įdomu, kad miškingesnėse gubernijose karvių ir avių skaičius maždaug vienodas, o stepėse jau avių 10 kartų daugiau. Stepėse tai suprantama, nes avims geresnės sąlygos, o karvės laikomos iš būtinybės, rašo, kad daug jų krisdavo dėl vandens trūkumo. O įdomu, kad vistiek laikė karves, o ne ožkas. Pas mus gi dabar jeigu laiko 20 ar 30 ožkų, tai labai kietas ūkininkas skaitosi, laikraščiai rašo, o tada, rašo, net pas baudžiauninkus ožkos sutinkamos retai. O kodėl ne stepėse tiek mažai avių - irgi įdomu. Lietuvoj jų irgi niekada nebuvo didelių bandų, kaip pasitaiko dabar. Matyt, laikė tik tiek, kiek reikia veltiniams nusivelt. Matyt, avys mūsų klimate ( ne stepėje) irgi buvo tik iš būtinybės, dėl žiemos šalčių.
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
 
Pranešimai: 8592
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2008 3:02 pm

Re: Ūkio dydis

Standartinė Mama Smilga » Šeš Sau 10, 2015 11:55 pm

Tai jau supratau... Iš tos sarmatos ir nesivadinau ūkiu, tik sodyba. Jau zyziau jaunimui, kad man reiks paukščių ir bent ožkikės, nu šypsosi...
Mama Smilga
 
Pranešimai: 1831
Užsiregistravo: Tre Bal 06, 2011 12:48 am

Re: Ūkio dydis

Standartinė Mama Smilga » Sek Sau 11, 2015 12:02 am

Prisiminiau. Sena močiutėlė pasakojo, kad prieš karą jos tėvai laikydavo penkias karves. Sako, visi "tabūnėliu" - broliai, sesės - kaip išeidavom milžt, tai su kalbom, juokais ir nepajusdavom, kaip apsiliuobdavom. O daba skaitos, kad daug vaikų - tai bėda ir skurdas.
Mama Smilga
 
Pranešimai: 1831
Užsiregistravo: Tre Bal 06, 2011 12:48 am

Re: Ūkio dydis

Standartinė saulius » Sek Sau 11, 2015 12:03 am

Su ožkike jau galėtai pretenduot į kandidatus į baudžiauninkus. Aš tai dar paliksiu "ūkio" pavadinimą, va per metus pasitempsiu ir datrauksiu bent iki stipraus baudžiaunyko.
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
 
Pranešimai: 8592
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2008 3:02 pm

AnkstesnisKitas

Grįžti į Darnus gyvenimas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron