Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Moderators: saulius, dage

saulius
Site Admin
Posts: 8592
Joined: Thu Oct 09, 2008 3:02 pm
Contact:

Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by saulius »

Skaitau dabar paskaitos "Trys veislinio darbo formos. Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje", vykusios 1949 metais, stenogramą. Ale gi būdavo paskaitos tais laikais... Žodžiu, pagaliau atsakiau sau į klausimą dėl veislininkystės: kas yra natūralu - grynas veisimas (grynakraujės veislės) ar tarpveislinis kryžminimas. Atsakymas: nei vienas, nei kitas. Natūralu, kai šie metodai naudojami (derinami) kartu. Tik dabar supratau, kad ir gamtoje naujos rūšys susidarė tuo pačiu būdu, kai vienos uždaros (grynaveislės) populiacijos susisiekdavo su kitomis ir tokiu būdu atsirasdavo naujos paveldimos savybės. Tik toks procesas užtikrino rūšių ir naujų populiacijų prisitaikymą prie kintančių sąlygų. Kultūrinėj gyvulininkystėj tiesiog viskas vyko greičiau. Naujos veislės - tai tiesiog prisitaikymas prie pakitusių sąlygų. Ir todėl senojo genotipo veislės neišvengiamai nyksta. Per ilgas užsistovėjimas vietoje pavojingas pačios rūšies išlikimui, sukelia genetinę depresiją. Bet jeigu nebūtų grynų veislių (uždarų, tarpusavyje nesimaišančių populiacijų), prisitaikymas prie kintančių sąlygų ir naujų paveldimų savybių įgijimas taptų neįmanomas. Paskaitoj apie tai nėra, čia aš iš konteksto supratau kaip viskas vyksta. O I.Mičiurinas buvo neeilinis genijus, dar kartą įsitikinau.
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
Posts: 8592
Joined: Thu Oct 09, 2008 3:02 pm
Contact:

Re: Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by saulius »

Индивидуальный подход к животным - важнейший мичуринский принцип в деле получения найвысшей и найболее дешевой продуктивности, при одновременном сохранении здоровья, плодовитости и удлинения жизни животных.
Kažin, ar dabar zootechnikus irgi moko tokiais principais?
Saulius Jasionis
nawjia
Posts: 1020
Joined: Sat Oct 23, 2010 8:20 pm
Location: Vilnius
Contact:

Re: Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by nawjia »

Tai reiškia, kad kryžminantis įgyjami nauji požymiai, o paskui veisiant grynai tie požymiai įsitvirtina?
`šėršė lia fam`
saulius
Site Admin
Posts: 8592
Joined: Thu Oct 09, 2008 3:02 pm
Contact:

Re: Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by saulius »

Veisiant grynai įtvirtinami ir išlaikomi reikalingi požymiai, o kryžminant vyksta prisitaikymas prie kintančių sąlygų ir kuriasi naujos populiacijos, prisitaikiusios gyventi tokiomis sąlygomis, kokių iki tol nebuvo. Jeigu nebūtų gryno veisimo - būtų neįmanomas ir kryžminimas. Tiek gamtoj, tiek pas naminius gyvulius. Grynakraujai gyvuliai (paukščiai, augalai) yra lepesni už mišrūnus, bet jie turi stipriau išreikštus reikalingus požymius.
Gyvūnių produktyvumas tiesiogiai priklauso nuo pašarų ir sąlygų. Selekcija produktyvumo didinimo kryptimi įmanoma tik kartu su atitinkamu šėrimu, priešingu atveju produktyvumas krenta. Krenta iki tiek, kad gyvulys gali visai negamint "likučio", pvz. karvė gamins tik tiek pieno, kiek reikia veršeliui ir nė gramo daugiau. Mičiurino metodai augalininkystėj veikia lygiai taip pat: selekcija plius auklėjimas (maistas ir sąlygos). Bet jis nederino šitų dviejų dalykų, neaktualu buvo. O mums gerai būtų surast tokį variantą, kad gyvulių produktyvumas didėtų kartu su augalų (ganyklų) produktyvumu, t.y. natūraliai, neįdedant papildomos energijos iš šalies. Produktyvesnis gyvulys- tai tiesiog tas, kuris gali daugiau suėst. O ėst reikia, kad būtų ką. Nereikia kažkokio ypatingo pašaro, tiesiog jis turi būt tinkamas pagal gyvulio fiziologiją ir jo turi būt kuo daugiau. Kad nuo gimimo gyvulys gyventų pertekliuje. Kol kas viskas klijuojasi ir neišeina iš GŽ "rėmų"...
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
Posts: 8592
Joined: Thu Oct 09, 2008 3:02 pm
Contact:

Re: Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by saulius »

Telyčias rekomenduojama kergti ne anksčiau kaip 20 - 22 mėnesių amžiaus. Anksčiau kergiant nespėja susiformuot ir produktyvumas mažėja.
Saulius Jasionis
zoot
Posts: 684
Joined: Sun Feb 13, 2011 8:01 pm
Location: Kauno raj Karmėlava
Contact:

Re: Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by zoot »

Na amžius dar ne viskas ,būtinas ir pakankamas įmitimas ,min svoris. Lytinė branda ir ruja dar nerodo kad laikas turi būti konstitucinė branda.
Valdas
saulius
Site Admin
Posts: 8592
Joined: Thu Oct 09, 2008 3:02 pm
Contact:

Re: Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by saulius »

Tai būtent. Rujoja ir metų amžiaus.
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
Posts: 8592
Joined: Thu Oct 09, 2008 3:02 pm
Contact:

Re: Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by saulius »

Oсновой повышения продуктивности домашних животных, совершенствования
существующих пород и создания новых являются корма и условия содержания. Это
особенно важно для повышения эффективности метизации. Для разных целей, при
разных условиях содержания людьми выводились и выводятся разные породы
домашних животных. Поэтому каждая порода требует своих условий жизни, тех
условий, какие участвовали в ее формировании.

Чем больше будет расхождений между биологическими свойствами породы и
условиями жизни, которые предоставляются животным, тем хозяйственно менее
выгодной будет данная порода животных.
Taigi, čia būtų apie tai, kad norim laikyt vieną ar kitą veislę, tikėdamiesi tokios pačios "grąžos", dėl kurios ji buvo sukurta. Citatoj paaiškinta, kodėl ne visada taip būna. Pvz. jeigu sugalvotumėm laikyt Orenburgo ožkas dėl jų stebuklingų pūkų, mums nieko neiešeitų. Bet tas nereiškia, kad mes negalim turėt tokio pat gerumo pūkinių ožkų. Tie patys dėsniai tinka ir augalams.
P.S. Jeigu kam įdomi tema, bet nesuprantat rusiškai - sakykit, išversiu.
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
Posts: 8592
Joined: Thu Oct 09, 2008 3:02 pm
Contact:

Re: Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by saulius »

зоотехническая наука и практика, ... , должна
строить всю свою работу согласно принципу: по условиям кормления, содержания
и климата подбирать и совершенствовать породы и, одновременно, неразрывно с
этим, соответственно породам создавать условия кормления и содержания.
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
Posts: 8592
Joined: Thu Oct 09, 2008 3:02 pm
Contact:

Re: Mičiurininiai metodai gyvulininkystėje

Post by saulius »

при метизации особенно важно соблюдать правило: подбирать для
данной местной породы другую, улучшающую ее, согласно условиям кормления,
содержания и климата. Одновременно с этим, при метизации, для развития
прививаемых местной породе признаков и свойств необходимо обеспечить условия
кормления и содержания, соответствующие развитию новых улучшающих породных
свойств; иначе желательные качества могут не привиться к местной улучшаемой
породе, а часть хороших качеств местной породы можно даже утерять.
Jeigu sukryžminsim dvi veisles, hibridas nebus tik tų dviejų veislių mišinys. Jo savybės priklausys tiek nuo tų dviejų veislių, tiek nuo gyvenimo sąlygų. Manipuliuojant gyvenimo sąlygomis labai stimuliuojamos vienos ar kitos savybės. Organizmas ir gyvenimo sąlygos - neatskiriami, jie sudaro vieną visumą. I.Mičiurinas ir jo mokinys T.Lysenko, kurio citatos čia yra, nepripažino T.Morgano ir G.Mendelio genų teorijos, kuri skelbia, kad yra paveldimumą sąlygojanti savarankiška medžiaga (genai) ir ji nepriklausoma nuo aplinkos sąlygų. Praktika parodė, kad paveldimumą įtakoja aplinkos sąlygos, dėl aplinkos poveikio įgytos savybės tampa paveldimos.
Изменение
наследственности, приобретение новых свойств и их усиление и накопление в
ряде последовательных поколений всегда обусловливается условиями жизни
организма. Наследственность изменяется и усложняется путем накопления
приобретаемых организмами в ряде поколений новых признаков и свойств.
Saulius Jasionis
Post Reply

Return to “Zootechnika ir veterinarija”